Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Dnia 24 czerwca 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie sprawy odpadów składowanych na działce nr 146 w m. Piskornia.
3. Rozpatrzenie sprawy odpadów składowanych na działce nr 329 w m. Piskornia.
4. Rozpatrzenie sprawy odpadów składowanych na działce nr 166/5 w m. Trzepowo.
5. Rozpatrzenie sprawy odpadów składowanych na posesji nr 16 w m. Witki.
6. Rozpatrzenie sprawy odpadów składowanych na działkach: nr 30/5 i nr 31/4 w m. Wólka Zalewska.
7. Interpelacje radnych w sprawie składowania odpadów.
8. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Komisji
/-/ Leszek Malinowski

.