Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 18 lutego 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rezygnacja p. E. Żelazka z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  3. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  4. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania Komisji w sprawie działań Wójta związanych ze składowaniem odpadów (osadów ściekowych) na działce nr 146 w m. Piskornia.
  5. Rozpatrzenie skargi.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.

 Przewodniczący Komisji.