Posiedzenie Komisji Rewizyjenj

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dnia 25 sierpnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi p. Z. Czupryńskiego z dnia 21.07.2014r. dotyczącej
wykonywania przez Wójta Gminy Pokrzywnica obowiązków zarządcy drogi gminnej nr
340327W w Gzowie oraz sposobu załatwienia sprawy skarżącego.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodniczący Komisji
/-/ Leszek Malinowski.