Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Dnia 4 czerwca 2014r. (środa) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

.