Posiedzenie komisji

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu Finansów, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016r.   (piątek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

Otwarcie posiedzenia.
Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
Dyskusja nt. sytuacji w oświacie.
Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodnicząca Komisji                                                                      Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                                           Budżetu i Finansów

/-/    Wiesława Gronczewska                                                                                  /-/ Wiesław Król