PG Dzierżenin – pasowanie na gimnazjalistę

Pasowanie na gimnazjalistę

23.X.2014 roku uczniowie kl. I a i I b  zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności uczniowskiej Publicznego Gimnazjum w Dzierżeninie. Jak co roku, uroczystość miała wyjątkowy charakter a swoją obecnością zaszczycili ją P. Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba i Ks. Proboszcz Kazimierz Kozicki. Pierwsza część przygotowana przez uczniów klas III była swoistą receptą i radą na pomyślny pobyt uczniów w gimnazjum.

Później nastąpiła właściwa część uroczystości, czyli ceremonia pasowania na gimnazjalistę. Pierwszoklasiści złożyli przysięgę i z rąk P. Dyrektor Lidii Świętochowskiej i wychowawców klas I P. Marzeny Zuchowskiej i P. Małgorzaty Kuźniarskiej otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uwiecznieniem tej uroczystości były „otrzęsiny”połączone z poczęstunkiem dla gości, rodziców i uczniów.

Galeria zdjęć