PG Dzierżenin – konkurs recytatorski

Największy z rodu Polaków

16 listopada 2015 r. Biblioteka Szkolna Publicznego Gimnazjum  z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie z udziałem członków Koła Przyjaciół Biblioteki zorganizowała konkurs recytatorski pod hasłem „Twórczość największego z rodu Polaków. Jego uczestnikami byli uczniowie klas I-III. Każdą klasę reprezentowała dwójka uczniów wybranych przez nauczyciela w eliminacjach klasowych.

Celem konkursu było :
-upamiętnienie postaci Św. Jana Pawła II,
– upowszechnianie kultury słowa,
– zachęcanie do poznawania twórczości św. Jana Pawła II,
– integracja środowiska szkolnego,
– nabywanie doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

O godz.12: 30 uczniowie zebrali się w sali, gdzie miał się odbyć konkurs,  ucharakteryzowanej na wzór kawiarenki. Konkurs rozpoczął się od uroczystego powitania wszystkich przez Panią Dyrektor Gimnazjum – Lidię Świętochowską. W nastrój wprowadziła zebranych prezentacja multimedialna, dotycząca papieża Jana Pawła II i wiary, którą wszyscy obejrzeli w skupieniu i zadumie. Następnie prowadzący – Magdalena Mydło i Rafał Koniecki – przedstawili najważniejsze fakty z życia Jana Pawła II, po czym uczestnicy konkursu zaczęli kolejno prezentować swój talent recytatorski. Każdy występ doceniany był gromkimi brawami. Po wystąpieniu wszystkich artystów, biorących udział w konkursie, komisja w składzie:  Dyrektor Gimnazjum – Pani Lidia Świętochowska, Dyrektor  Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy- Pani Hanna Gajewska, nauczyciel religii – Pani Bożena Koźlińska  – udała się na naradę. Czas oczekiwania na werdykt jury umilały swoim śpiewem  uczennice: Małgosia Mieciek i Klaudia Przewłocka. Po krótkiej przerwie komisja przystąpiła do ogłoszenia wyników konkursu. Zwycięzcami zostali:

I miejsce – Gracjan Rychliński,

II  miejsce – Julia Stańczak,

III  miejsce – Izabela Żbikowska.

Zwycięzcy  otrzymali nagrody książkowe, a pozostali recytatorzy dyplomy uczestnictwa. Zebrani mogli też obejrzeć wystawę książek napisanych o Janie Pawle II oraz  dzieła jego autorstwa. Chóralne wykonanie Barki (ulubionej pieśni naszego Papieża) przez wszystkich obecnych zwieńczyło uroczystość.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Elżbieta Lubelska – organizator konkursu

Galeria zdjęć