OSTRZEŻENIE NUMER 60/II/2017

GĘSTE MGŁY, MGŁA OSADZAJĄCA SZADŹ

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 18:00 dnia 17-01-2017 do godz. 10:00 dnia 18-01-2017

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: Prognozuje się formowanie gęstych mgieł ograniczających widzialność poziomą do 200 m, które jednocześnie mogą osadzać szadź na mostach, wiaduktach, estakadach oraz w pobliżu terenów zalesionych i zbiorników wodnych. 

 Skutki: awarie napowietrznych linii przesyłowych; utrudnienia komunikacyjne; zmniejszona widoczność.