Orły Polskiego Samorządu 2014


            Pragniemy poinformować, iż decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Gmina Pokrzywnica została nominowana do nagrody Gmina Roku 2014. Plebiscyt ma na celu promowanie powiatów i gmin poszczególnych województw, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o poprawę infrastruktury, ochronę środowiska naturalnego, sprawność służby zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu – umiejętnie wykorzystując przy tym środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, dbając tym samym o wzrost jakości życia mieszkańców swojego regionu. Plebiscyt skierowany jest do wszystkich gmin z poszczególnych województw, które realizując wzorcowo działania ustawowe oraz strategię rozwoju na rzecz społeczności lokalnej podnoszą standard życia mieszkańców oraz wykazują otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami..