OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY – MAT W Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy

Dnia  13 stycznia 2016 obyła się XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu MAT. Wzięło w niej udział ponad  9 tys. uczestników, wśród których wyłoniono 177 laureatów. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.
Uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy Michał Pieńkos został wyróżniony za uzyskanie 41 miejsca w województwie mazowieckim i 113 miejsca w kraju. Natomiast uczennica klasy V Patrycja Klara i uczeń klasy IV Karol Smoliński otrzymali dyplom za najlepszy wynik w szkole.

Opiekunem uczniów była Pani Marzena Przybysz.