Obwieszczenie

  Obwieszczenie 

 Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców wsi Koziegłowy, że na dzień
24 lipca 2013 r. (środa) o godz. 19.00 zwołuję zebranie wiejskie w celu dokonania wyboru sołtysa wsi.
Zebranie odbędzie się w Świetlicy OSP w Koziegłowach.
W przypadku braku quorum władnego wybrać sołtysa w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin zebrania – 24 lipca 2013 r. godz.19.30 .
Proszę o niezawodne przybycie .

Wójt
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.