Kursy chemizacyjne dla rolników.

Pułtusk 25.02.2014 r.

Mazowiecki Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  Terenowy  Zespół Doradczy w Pułtusku informuje, że  organizujemy kursy chemizacyjne dla rolników.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zapis 25 uczestników.
Koszt kursu wynosi 70 zł od uczestnika, który posiadał już wcześniej uprawnienia i trwa 1 dzień. Dla młodych rolników, którzy nie posiadają takich uprawnień kurs trwa 2 dni i koszt wynosi 100 zł.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu upoważnia do wykonywania zabiegów ochrony roślin przez 5 lat.
Zapisy przyjmuje, oraz udziela informacji starszy doradca rolnośrodowiskowy
TZD w Pułtusku Marianna Guzek  tel. 501703907 , 23 692 11 86.

 Starszy doradca rolno środowiskowy
Marianna  Guzek.