Komunikat

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
 
SZANOWNI
MIESZKAŃCY GMINY
 
 
Na podstawie zarządzenia nr 8/2013 z dnia 3 lutego 2013 roku Starosty Pułtuskiego w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego w powiecie pułtuskim dla gmin: Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory, informuję mieszkańców Gminy Pokrzywnica, a szczególnie z miejscowości położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Narew, a mianowicie:
KLUSEK, DZIERŻENIN, KARNIEWEK, POGORZELEC, GZOWO, ŁUBIENICA-SUPERUNKI
proszę właścicieli posesji o zabezpieczenie mienia przed ewentualnym zniszczeniem go przez falę powodziową lub przed kradzieżą (dotyczy osób, które będą ewakuowane, jeśli zajdzie taka potrzeba), jak również bieżący monitoring stanu rzeki w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania.
Należy także regularnie śledzić komunikaty umieszczane na stronie internetowej Gminy Pokrzywnicy pod adresem: pokrzywnica.pl
dyżur całodobowy pod numerem telefonu:
kom. 0 698 788 443,
———————————————————————————————
w godzinach pracy, tj. 8oo-16oo
(23)691-88-33, (23)691-87-21, 
kom. 0 509 498 457,
fax. (23)691-85-55.
   Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pokrzywnica

.