Informacja o godzinach pracy Urzędu

I N F O R M A C J A 
Informuję, iż w dniu 24.12.2013r. (wtorek) Urząd Gminy w Pokrzywnicy będzie czynny do godz. 13:30.

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.