Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy

I N F O R M A C J A
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy
z dnia 24 września 2014r.

            Zgodnie z art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2014r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie oraz dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

  1. Jadwiga Modzelewska zam. Gzowo – przewodnicząca komisji
  2. Joanna Piecychna zam. Nowe Niestępowo – zastępca przewodniczącej komisji
  3. Przemysław Leleń zam. Koziegłowy – członek komisji
  4. Elżbieta Małgorzata Jamiołkowska – Maciąg zam. Dzierżenin – członek komisji
  5. Monika Przybysz zam. Koziegłowy  – członek komisji
  6. Klaudia Skarżycka zam. Pokrzywnica – członek komisji
  7. Monika Bartosiewicz zam. Pokrzywnica – członek komisji

 Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 3, tel. (23) 6918721.

              Zgłoszenia kandydatów na radnych będą przyjmowane w dniach pracy Urzędu Gminy w godz. od 900 do 1600,w terminie od 25 września 2014r. do 6 października 2014 r. oraz w dniu 7 października 2014r. do godz. 2400 .

      Zgłoszenia kandydatów na Wójta będą przyjmowane w dniach pracy Urzędu Gminy w godz. od 900 do 1600, w terminie od 25 września 2014r. do 16 października 2014r. oraz w dniu 17 października 2014 r. do godz. 2400 .

                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                     /-/ Jadwiga Modzelewska.