Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich

Informuję, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad.

Każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Oznacza to, że w tym roku na złożenie spisu zwierząt pozostało już tylko nieco ponad 30 dni.

Znowelizowana dnia 18-10-2016r. ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w artykule 33 ust. 1 pkt 11 wskazuje, że nie złożenie spisu zwierząt do końca roku kalendarzowego jest traktowane jako wykroczenie i skutkuje nałożeniem grzywny.

Pozostałe nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej i zostały przedstawione w załączonych materiałach oraz są dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artvkuly/od- 18-pazdziemika-2016-r-zmieniaia-sie-przepisv-dotvczace-identvfikacii-i-reiestracii- zwierza.html