Informacja dla posiadaczy drobiu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722), z dniem 6 kwietnia 2017 roku został odwołany nakaz utrzymywania drobiu i innych ptaków w gospodarstwie w zamkniętych obiektach budowlanych.