Informacja

Podaję do publicznej informacji, że Urząd Gminy w Pokrzywnicy
w dniu 14.04.2017r. (piątek) będzie czynny do godz. 1330

Wójt
/-/ Adam Dariusz Rachuba