Informacja

Podaję do publicznej informacji, że Urząd Gminy w Pokrzywnicy w dniu 23.12.2016r. (piątek) będzie czynny do godz. 1400

Wójt
/-/ Adam Dariusz Rachuba