Ankieta

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, zwraca się z prośbą do mieszkańców województwa mazowieckiego o wypełnienie ankiety dotyczącej badania potrzeb w zakresie dalszego rozwoju elektronicznych usług świadczonych przez administrację województwa mazowieckiego

Ankieta jest dostępna pod adresem http://tinylink.pl/ankietamazovia

Wyniki ankiety będą zbierane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.