Aktualności oświatowe

 Od 1 września 2017r. w Dzierżeninie będzie funkcjonowała ośmioletnia szkoła podstawowa , powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum. Obwód tej szkoły stanowią miejscowości: Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka , Klusek , Pogorzelec i Karniewek. Przy szkole będzie funkcjonował także oddział przedszkolny.

Ponadto nadal będą funkcjonowały pozostałe szkoły : w Nowym Niestępowie , Pobyłkowie Dużym i w Gzowie.

Do 17 marca br. Rodzice powinni podjąć ostateczną decyzję , w której szkole ich dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny, składając podanie / deklaracje w sekretariacie szkoły.

Od decyzji Rodziców będzie zależała liczebność klas i uczniów w klasach oraz  organizacja pracy danej szkoły od 1 września br.

10 marca zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów w/w szkół. Szczegółowe informacje o konkursach zawarte są na stronie bip.pokrzywnica.pl  w dziale nabór na wolne stanowiska.

                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                          mgr inż. Adam Dariusz Rachuba