Archiwa kategorii: Aktualnosci

Informacje dotyczące JPK

18 października 2017

 1. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

JPK_VAT:

 • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
 • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej  – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
 1. Kto składa JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 1. Kiedy NIE składasz JPK_VAT

Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi o:

 • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
 • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9),
 • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).
 1. Kiedy złożyć JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

Przykładowo:
do 25 lutego wyślesz informację za styczeń,
do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

Złóż JPK już teraz! Dzięki temu:

 • otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.,
 • sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
 • upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.
 1. Jak złożyć JPK_VAT

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika i właściwy urząd skarbowy (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

 • Już teraz możesz testować elektroniczne składanie JPK_VAT dzięki aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku.
 • Od 1 stycznia 2018 r. ewidencje na potrzeby VAT, również te prowadzone dotychczas w wersji papierowej lub plikach typu WORD lub EXCEL, będą prowadzone wyłącznie w wersji elektronicznej i przesyłane jako JPK_VAT do Ministerstwa Finansów.
 • Do wysłania plików JPK potrzebny jest certyfikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany e-PUAP (bezpłatny).
 • Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów na początku 2018 r. udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT. W przyszłości aplikacja będzie rozwijana, aby ułatwić podatnikom wysyłanie pozostałych rodzajów plików JPK.
 1. Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Ile wynosi grzywna

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2017 r. jest to:

 • od 200 zł do 4000 zł (kara nałożona mandatem),
 • od 200 zł do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
 • od 200 zł do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.
W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 zł do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy.

Pozostałe obowiązki podatnika

Od 1 lipca 2018 r., oprócz obowiązku przekazywania miesięcznych plików JPK_VAT, organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikroprzedsiębiorcę oraz małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

 • faktur,
 • ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • wyciągów bankowych,
 • obrotów magazynowych.

W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.

Możesz zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Wystąp z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

8. Forum Rozwoju Mazowsza

Spotkajmy się na Forum Rozwoju Mazowsza!

Już 25-26 października kolejna edycja 8. Forum Rozwoju Mazowsza. Przez dwa dni wydarzenia będzie można przekonać się jak pozyskać i prawidłowo rozliczyć unijne dofinansowanie, w jakich branżach warto rozwijać swoje przedsiębiorstwa i jak zwiększać atrakcyjność i dostępność usług dla mieszkańców. Organizatorem spotkania  jest  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie  odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

Współpraca, rozwój i wdrażanie to hasła przewodnie tegorocznej edycji Forum Rozwoju Mazowsza. W programie
znalazło się 10 debat, kilkadziesiąt prezentacji i warsztatów, podczas których swoimi doświadczeniami podzieli się ponad 80 ekspertów reprezentujących administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? W jaki sposób tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego? O tym będzie 8. Forum Rozwoju Mazowsza, organizowane przez na Stadionie Legii w Warszawie. Udział w forum jest bezpłatny, wymagane jest jednak dokonanie zgłoszenia przez stronę www.forumrozwojumazowsza.eu.

Na uczestników czeka przestrzeń wystawiennicza współtworzona przez ponad 50 podmiotów reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, a także sektor naukowy i pozarządowy. Będzie to miejsce zarówno bardzo praktycznych warsztatów, jak i indywidualnych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów na przyszłość.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu.  Forum jest współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie w ramach akcji „BEZPIECZNY PIERWSZOKLASISTA”

17 października 2017

Informuję, że w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie w dniu 19.10.2017r. (czwartek) o godzinie 9:00, odbędzie się spotkanie w ramach akcji „BEZPIECZNY PIERWSZOKLASISTA” pod hasłem „JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY”; wszystkich pierwszoklasistów z gminy Pokrzywnica, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

 

Wójt Gminy Pokrzywnica 
Adam Dariusz Rachuba

Sprzedaż płyt betonowych

Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży:

 1. Płyta betonowa o wymiarach: 3m x 1,5 m x 0,17 m– ilość 19 szt.; cena 175 zł + 23% VAT za 1 szt.
 2. Płyta betonowa o wymiarach: 3m x 1m x 0,20 m– ilość 30 szt.; cena 130 zł + 23% VAT za 1 szt.
 3. Mury oporowe typu L o wymiarach:

wysokość/ dł. stopy/szerokość/grubość ścianki w m

L – 2,5 /1,1 /0,75 /0,14  – 0,25 m – ilość 10 szt; cena 175 zł + 23% VAT za 1 szt.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej pokój nr 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu. Więcej informacji pod nr tel. (23) 691 88 34.

Gimnazjaliści mistrzami powiatu

10 października 2017

Dnia 06.10.2017r odbyły się Mistrzostwa Powiatu Sztafetowych Biegów Przełajowych chłopców i dziewcząt szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z powiatu pułtuskiego.
Szkoła w Dzierżeninie przystąpiła do biegu w dwóch kategoriach: klasa IV i młodsi- dziewczęta i chłopcy oraz gimnazjum- drużyna chłopców (klasa II i III).
Uczniowie klasy IV i 4 uczniów z klasy III wystartowali na dystansie  600m, drużyna składała się  z 5 dziewcząt i 5 chłopców. Wszyscy uczestnicy po raz pierwszy uczestniczyli w tego typu zawodach, więc stres był ogromny. Wszyscy zawodnicy dobiegli do mety, niestety nie udało się zdobyć żadnego medalu, jednak najważniejsza była chęć rywalizacji, odwaga i pokonanie własnych słabości, gdyż dla niektórych pokonanie takiego dystansu okazało się nie lada wyzwaniem.

Skład drużyny:

 1. Maja Żak
 2. Alicja Mierzejewska
 3. Karolina Prus
 4. Amelia Ślesicka
 5. Wiktoria Prus
 6. Wiktor Burliński
 7. Daniel Karolkiewicz
 8. Krystian Karolkiewicz
 9. Wiktor Prus
 10. Paweł Walczak

Drużyna gimnazjalistów nie mogła doczekać się na swoją kolej. 10 zawodników wystartowało na dystansie 1 km. Już pierwszy zawodnik wypracował odpowiednią przewagę, która przy każdej zmianie systematycznie rosła. Pozostałe drużyny nie miały  szans w rywalizacji. Z gimnazjalistami z Dzierżenina do ostatniego zawodnika prowadziliśmy ze znaczną przewagą, co dało nam zwycięstwo na szczeblu powiatu i awans na kolejny etap do Ciechanowa.

Skład drużyny:

 1. Sebastian Winczewski
 2. Dawid Ausfeld
 3. Jakub Stalmach
 4. Michał Pieńkos
 5. Jakub Włodarczyk
 6. Karol Kucharczyk
 7. Krystian Sielski
 8. Adam Pac
 9. Krystian Orłowski
 10. Mateusz Lewandowski

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy za godne reprezentowanie Szkoły na zawodach.

Mecz towarzyski uczniów gimnazjum z Wolą Kiełpińską

25.09.2017r drużyna dziewcząt i chłopców z klas II i III gimnazjum oraz 2 zawodników z VI i VII klasy wybrali się do Woli Kiełpińskiej, aby rozegrać mecz towarzyski w piłkę nożną. Współprace z koleżankami i kolegami z Woli Kiełpińskiej nawiązaliśmy w poprzednim roku szkolnym, wtedy to oni przyjechali do nas, aby rozegrać mecze w piłkę nożną oraz piłkę ręczną. Jest to dobra okazja  do potrenowania i sprawdzenia swoich umiejętności przed zawodami powiatowymi. Wynik nie był, aż tak ważny, choć zarówno drużyna z Dzierżenina, jak i z Woli Kiełpińskiej walczyła do ostatniej sekundy. Chłopcy z Dzierżenina okazali się nieco lepszą drużyną, wygrali 5:4, natomiast dziewczęta przegrały mecz z koleżankami z Woli Kiełpińskiej 4:3.

Informacja o wyniku przetargu

9 października 2017

INFORMACJA
o wyniku przetargu
odbytego w dniu 06 października 2017 roku w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

L.p

Oznaczenie nieruchomosci Numer ksiegi
wieczystej
Liczba osób dopuszczonych do przetargu Cena wywoławcza Najwyższa cena osiągnieta w przetragu

Imie i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca

1 Ciepielin dz. Nr 4/2 o pow. 0,5314 ha OS1U/00056055/3 0 158.000,00

Nie wpłynęła żadna wpłata wadium.

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

2

Nowe Niestępowo dz. Nr 5/3 o pow. 0,0600  ha OS1U/00016945/7 0 32.000,00 Postępowanie odwołano, na podstawie Ogłoszenia Wójta Gminy z dnia 04.10.2017 r.
3 Trzepowo dz. nr 183 o pow.

0.1200 ha

OS1U/00050591/0 1 5.100,00 Oferent nie zaoferował co najmniej jednego postąpienia

Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

Wójt Gminy
/-/ Adam, Dariusz Rachuba

Ostrzeżenie meteo

5 października 2017

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie

 OSTRZEŻENIE Nr 68

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 19:00 dnia 05.10.2017 do godz. 05:00 dnia 06.10.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 60 km/h w subregionie wschodnim, do 70 km/h w północnym, do 80 km/h w centralnym i zachodnim i do 100 km/h w subregionie południowym , z północnego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Ogrodnik
Godzina i data wydania: godz. 07:26 dnia 05.10.2017

Ostrzeżenie meteo

OSTRZEŻENIE NUMER 276/II/2017
SILNY WIATR

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 05-10-2017 do godz. 23:00 dnia 05-10-2017

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie.

Przebieg: Prognozuje się występowanie silnego porywistego wiatru z kierunków zachodnich wiejącego ze średnią prędkością od 20 do 60 km/h, w porywach osiągającego prędkość od 80 do 100 km/h. Nie wyklucza się porywów wiatru o sile do 110 km/h. 

Skutki: awarie napowietrznych linii przesyłowych; łamanie drzew, wyrywanie z korzeniami mniejszych drzew; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 05-10-2017 godz. 01:16
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.