Archiwa kategorii: Aktualnosci

Ostrzeżenie meteo

29 maja 2017

OSTRZEŻENIE NUMER 205/II/2017
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 29-05-2017 do godz. 23:00 dnia 29-05-2017

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie.

Przebieg: Prognozuje się występowanie silnych burz, podczas których będą występować intensywne opady deszczu o wydajności od 10 do 20 mm / m2, lokalnie opad gardu i wiatr wiejący w porywach do 70 km/h z kierunków zachodnich.

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 29-05-2017 godz. 10:51
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Wycieczka gimnazjalistów do Torunia

26 maja 2017

16 maja 2017r. uczniowie Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie pod opieką nauczycieli: Pani Bożeny Koźlińskiej, Małgorzaty Kuźniarskiej, Anny Brach oraz Pana Krzysztofa Pieńkosa wyruszyli na całodniową wycieczkę do Torunia.

Młodzież zwiedzała miasto, którego średniowieczny zespół miejski uważany jest za jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych architektonicznie miejsc w Europie (Ratusz Staromiejski, Pomnik Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę, Mury obronne, ruiny zamku krzyżackiego). Poznała legendy toruńskie: min. o złotych żabach  – symbolu Torunia. jak głosi legenda jeżeli dziewczyna pocałuje żabkę to spotka ją szczęście.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili też Muzeum Piernika. Mieli okazję obejrzeć wnętrze historycznego warsztatu piekarskiego ze szczególnie bogatą kolekcją wysokiej klasy drewnianych form piernikarskich. Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, poznali historię piernika, zapoznali się z egzotycznymi przyprawami korzennymi, używanymi do wypieku pierników oraz wygniatali pierniki samodzielnie z przygotowanego ciasta piernikowego. Każdy uczestnik na pamiątkę otrzymał piernik własnoręcznie zrobiony.
Zajęcia uświetnili przewodnicy, ubrani  w stroje stylizowane na starodawne, którzy ciekawie opowiadając wprowadzili młodzież w świat pierników i ich receptur sprzed setek lat.
Kolejnym punktem wycieczki był seans w Planetarium. Młodzież obejrzała kratery na księżycu, z czego zbudowane są pierścienie Saturna i dlaczego Mars jest czerwony. Uczestnicy wycieczki poznali też historię Małej i Wielkiej Niedźwiedzicy.

Zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do swoich domów. Jeden dzień to za mało ,aby poznać historię oraz wydarzenia z przeszłości hanzeatyckiego liczącego osiem wieków miasta, najbardziej gotyckiego miasta w Polsce.

Święto Matematyki

24 maja 2017

12.05.2017r. odbyła się trzecia edycja Święta Matematyki w naszym gimnazjum. Organizatorka tej imprezy – p. Ewa Kilijańczyk  chciała udowodnić uczniom, że matematyka to nie tylko trudne zadania,  ale również zabawa i rozrywka dla naszych umysłów.  Hasłem przewodnim święta było: „Matematyka – Lubię to!”.

Przedstawiciele wszystkich klas brali udział w następujących konkursach:

1.Wiedzowym

2.Gier matematycznych

3.Zagadek o zegarze

Dodatkowo dla publiczności przewidziano  prezentacje multimedialne. Uczestnicy konkursów wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami matematycznymi. Dzięki temu poprawnie ułożyli domino matematyczne z ułamkami, obliczyli wartość wyrażeń algebraicznych i podzielili karty na 3 grupy według ich wartości. Następnie każdy zespół rozwiązywał krzyżówkę z kątami i trójkątami. Dużym wyzwaniem dla uczestników było rozwiązanie wylosowanego zadania logicznego. Ostatnią konkurencją było rozwiązanie zagadki o zegarze i mierzeniu czasu. Tę część konkursu przygotował i przeprowadził Michał Pieńkos – uczeń kl. I B. Podczas zmagań drużyn klasowych, publiczność obejrzała prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów – stypendystów w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017. Dwóch uczniów klas pierwszych realizowało projekty edukacyjne z zakresu matematyki. Podczas tej szkolnej uroczystości zaprezentowali wyniki swoich projektów. Albert Kornacki przygotował wystawę, wykonanych samodzielnie, parkietaży platońskich i archimedesowych. Natomiast Michał Pieńkos wykonał modele dawnych przyrządów odmierzających czas: klepsydrę, zegar słoneczny, zegar świecowy, zegar wodny, wahadło. Publiczność miała możliwość obejrzenia i poznania zasad działania tych zegarów.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju między klasami czuwała komisja, która   podsumowała wyniki i wręczyła dyplomy  zwycięzkim klasom.

I miejsce kl. IIIb

II miejsce kl. IIIa

III miejsce kl. Ia

W czasie tego spotkania zostały również ogłoszone wyniki Konkursu Matematyczno – Plastycznego na wykonanie plakatu pt. „Matematyka – Lubię to!” czyli promującego naszą królową nauk. Wykonane prace były jednym z elementów dekoracji.

Święto matematyki było ciekawą imprezą, motywowało uczniów do wysiłku umysłowego, uczyło zdrowej rywalizacji, a jednocześnie bawiło i przebiegło w przyjemnej atmosferze.

Otwarcie drogi

W dniu 19 maja 2017 r. w miejscowości  Pomocnia miało miejsce uroczyste otwarcie i przekazanie do użytkowania nowo przebudowanej drogi gminnej nr 340304W relacji Pomocnia – Piskornia.

W uroczystości uczestniczyli m.in.:  Wójt Gminy Pokrzywnica – Adam Dariusz Rachuba, Skarbnik Gminy – Halina Gryc, Sekretarz Gminy – Tadeusz Jakubiak, ks. proboszcz Mirosław Borkowski, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Lubelski, radni: Bogumiła Durzyńska oraz Zbigniew Sosnowicz, właściciel firmy Drogi i Mosty- Jan Kaczmarczyk, inspektor nadzoru – Kazimierz Strzyżewski, sołtys miejscowości Pomocnia Anna Księżyk oraz mieszkańcy.

Podczas uroczystego otwarcia droga została poświęcona przez Proboszcza Parafii Pokrzywnica Mirosława Borkowskiego, po poświęceniu dokonano uroczystego przecięcia wstęgi.

W krótkim przemówieniu Wójt Gminy podziękował mieszkańcom za okazaną cierpliwość w oczekiwaniu na realizację przedmiotowej inwestycji. Natomiast Pani Sołtys w imieniu mieszkańców złożyła na ręce Pana Wójta podziękowanie za dotrzymanie złożonego mieszkańcom słowa i wykonanie przebudowy drogi.

Przypominamy, że w ramach inwestycji na drodze powstała nawierzchnia asfaltowa o długości 2+299,83m., a wykonawcą robót była Firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

 Koszt wykonania robót wyniósł 713.326,94 zł.

Inwestycja została dofinansowana z budżetu województwa w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

 

Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

W dniu 18 maja 2017 r. w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami  Integracyjnymi w Dzierżeninie  Urząd Marszałkowski w Warszawie zorganizował imprezę w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny Jesteś bezpieczny” z udziałem:

  • pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, którzy przeprowadzili naukę jazdy po torze rowerowym,
  • funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, dzięki którym młodzież mogła obejrzeć film „… tak, chcę być widoczny”,
  • ratowników medycznych ze Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce SPZOZ „Meditrans Ostrołęka”, którzy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy na fantomach do nauki resuscytacji krążeniowo- oddechowej,
  • kierowców rajdowych Automobilklubu Polski, którzy przestrzegli uczniów przed zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać na drodze oraz zaprezentowali samochód rajdowy.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

  • Pan Adam Dariusz Rachuba – Wójt Gminy Pokrzywnica,
  • Pani Anna Gwoździk – Dyrektor WORD w Ciechanowie,
  • Pan Paweł Antośkiewicz – I Zastępca Komendanta KP Policji w Pułtusku,
  • Pan Paweł Orłowski – Kierownik Posterunku Policji w Pokrzywnicy.

Dzięki imprezie uczniowie naszego gimnazjum będą z większą świadomością poruszać się po drogach, a znajomość udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wykorzystają w praktyce, jeśli zajdzie taka konieczność.

UWAGA OSZUŚCI !!!

23 maja 2017

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi oszustw na terenie Gminy Pokrzywnica (ostatnio w  Obrębku), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy przestrzega przed nieuczciwymi osobami (przebranymi za księży), które pod pretekstem wizyty duszpasterskiej, korzystają z nieuwagi domowników i okradają mieszkania. Wszelkie próby w/w działań prosimy niezwłocznie zgłaszać na Komisariat Policji w Pokrzywnicy  lub bezpośrednio pod numerem tel. 997 lub 112.

 

                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                          w Pokrzywnicy  
                                                      Agnieszka Piekarska

OBWIESZCZENIE

19 maja 2017

 

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)

 Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 19 maja 2017 r. wydana została  decyzja Nr 3/DŚ//2016/2017 znak sprawy SKU.6220.6.2016.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny  /piasków/ ze złoża kruszywa naturalnego  „Pogorzelec I”  na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 116/15 położonej w miejscowości Pogorzelec, gm. Pokrzywnica.

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią  przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w  Pokrzywnicy (pokój nr 15) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

Wójt

/-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w PSP w Nowym Niestępowie

Szkoła uczestniczy w projekcie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Realizując projekt uczniowie wszystkich klas biorą udział  w zajęciach dotyczących tematyki ruchu drogowego. Prowadzone są zajęcia podczas których uczniowie zapoznają się z procedurami udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie klasy czwartej corocznie przygotowują się do zdobycia karty rowerowej. Ponadto biorą udział w konkursach. W ostatnim czasie dzięki życzliwości państwa Felczak, uczniowie młodszych klas zostali obdarowani odblaskowymi kamizelkami.